İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

02.07.2015 21:14

 

Globalleşen dünya ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan kaynaklarına özelliklede kalifiye insan  kaynağına olan talep tüm dünyada artış göstermiştir. Şirketler tesislerini gelişen teknolojiyle donatırken aynı zamanda bu teknolojiyi kullanabilecek ve emanet edebilecekleri güvenilebilir insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar, dolayısı ile şirketler günümüzde sadece bilgi sahibi değil dürüst, güvenilir, ve buna benzer yetkinlik sahibi kişileri kendi bünyesine katmaya çalışmaktadır. Ancak zaman göstermiştir ki mevcut insan kaynaklarını elde tutmak ve geliştirmek için bir takım programlar ve  prosedürler oluşturulmalı ve periyodik olarak sonuçlar izlenmelidir. İşte tamda bu noktada İnsan Kaynakları Departmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

    İnsan Kaynakları Departmanları, şirketin ihtiyacı olan işinde yetkin, güvenilir, dürüst  insan kaynağını doğru maliyetle araştırıp bularak şirket bünyesine kazandırmalıdır. Şirketin içinde meydana gelecek yeni teknolojik atılımlar veya iş tanımında gerçekleştirilecek yeni görevler için ilgili insan kaynağını gerekli eğitimlerle desteklemeli, kurumsal aidiyet duygusunun oluşturulması için çeşitli projelerde kendisine aktif görevler verilerek sorumluluk alması sağlanmalı, motivasyon düzeyinin düşmemesi için çeşitli organizasyonel etkinlikler düzenleyerek insan kaynağının kendisini değerli hissetmesi sağlanmalı ve yıl içerisinde çeşitli aralıklarla mevcut insan kaynaklarının performansını değerlendirmeli, sonuçlarına göre aksiyon almalıdır. Çalışan memnuniyet anketleri ile mevcut insan kaynaklarının memnuniyet düzeyi analiz edilmelidir.

Şirketlerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan işçilik maliyetlerinden İnsan Kaynakları Departmanları sorumludur. İnsan Kaynakları Departmanı gereksiz işe alımlarla bütçeyi aşmamalı veya yanlış işe alımlarla şirket maliyetlerini yükseltmemelidir.

Sonuç olarak ister hizmet ister üretim şirketi olsun, şirketlerin en büyük maliyet kalemi işçilik giderleri olup işçilik giderlerinin sorumluluğu İnsan Kaynakları Departmanlarındadır. Şirketlerin piyasada rekabet koşullarında İnsan Kaynağı önemli bir etken olup  kalifiye insan gücünü şirkete kazandırmak, aidiyet duygusunu oluşturmak, memnuniyet düzeylerini yüksek tutmak İnsan Kaynakları Departmanlarının sorumluluğu altındadır.