İşverenler Açısından Bedelli Askerlikte Yeni Düzenleme

28.07.2018 16:42

 

Geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlik kanununun çıkması ve son günlerdeki yeni düzenleme ile işverenlerde ilk kez farklı bir uygulama içerisine girecekler.

Öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesi gereğince askerlik sebebi ile işten ayrılmalar söz konusu olduğunda işverenler hangi işlemlerle karşı karşıya kalıyordu bunu bir hatırlayalım;

Zorunlu askerlik sebebi ile işinden ayrılmak zorunda olan işçi, sülüs dediğimiz belgesini işverene ibraz ettiğinde hiçbir bildirim süresine tabi olmaksızın iş sözleşmesini feshedebilir ve eğer en az bir yıl olacak şekilde kıdemini doldurmuşsa kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadır. Askerlik sebebi işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdemini doldurmuş ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olsa dahi ihbar tazminatı alma gibi bir hakkı bulunmuyor. Ayrıca Zorunlu askerlik ödevinin bitmesini takiben işçi ayrılmış olduğu işyerine iki ay içerisinde müracaat ederse, işveren eski veya benzer bir pozisyondaki göreve derhal yok ise açılacak ilk pozisyondaki göreve diğer isteklileri eleyerek askerlik sebebiyle ayrılan personeli yerleştirmek zorundadır. Bunu yapmayan işveren ise askerlik sebebiyle ayrılan işçiye 3 aylık ücreti tutarında ek bir tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca zorunlu askerlik sebebi ile ayrılan işçi askerlik ödevinin bitmesini takiben bir ay içerisinde İşkura başvurduğunda eğer işsizlik sigortası şartlarını yerine getirmişse, işsizlik maaşı almaya da hak kazanmaktadır.

Daha evvel gerçekleşen bedelli askerlik düzenlemelerinde ilgili yaşlar aralığındaki vatandaşlar düzenlemede belirtilen ücreti ödediklerinde kışlaya adım atmadan terhis belgelerini almışlar ne işverenler ne de çalışanlar açsısından bu durum bir sorun teşkil etmemişti.

Yeni bedelli askerlik düzenlemesi ile 1994 ve öncesi tarihinde doğanlar 15.000 TL ödemek kaydı ile 21 günlük temel askeri eğitim alarak terhis olma imkanına sahip olacak. İşte bu yeni düzenleme ile kısa sürede olsa bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişiler kışlaya ayak basmak zorunda kalacaklar.

Bir İş sözleşmesi ile çalışan ve bedelli askerlikten faydalanacaklar sülüsünü işverene ibra ettikleri takdirde 21 günlük ücretsiz izinli sayılıp temel askerlik görevini yerine getirerek bu süre sonunda şirketlerindeki işlerine geri dönebilecekler. Kanun, bedelli askerlik sebebi ile 21 gün boyunca izinli sayılacak işçiye herhangi bir tazminat ödenmesini öngörmüyor.