Performans Yönetim Sisteminin Gerekliliği

02.07.2015 21:32

Organizasyonda yer alan çalışanların iş süreçlerine olan katkılarını ölçebilmek adına performans yönetim sisteminin oluşturulması şirketler açısından son derece önemlidir. Organizasyonunuza ne kadar yetenekli, kalifiye bir personel katarsanız katın mutlaka belirli bir süre içerisinde şirketinize ne kattığını görmek isteyeceksiniz. Günümüzde büyük şirketler performans yönetim sistemine çok önem veriyorlar ve sistemin sonucu başka bir takım sistemlere hizmet ediyor. Personellerin performanslarına göre ücret sistemi, eğitim sistemi, terfi veya iş akdinin feshi şekillenebiliyor.   

Performans Yönetim Sistemi Kriterleri ;

Performans yönetimi ezbere ve göreceli bir şekilde oluşmaz. Adı üzerinde Performans Yönetim Sistemi oluşturabilmek için bir yazılı materyallere dayalı bir sistem oluşturmanız gerekmektedir. İşe ilk olarak Performans Yönetim Sistemi Prosedürü oluşturarak başlanmalı, daha sonra sonuçları bilimsel verilerle açıklayabilecek bir takım hedefler oluşturmalıdır. Bu hedefler çalışanlara zorla kabul ettirilmemeli her departman yöneticisi çalışanları ile toplantı yaparak bu hedefleri belirlemeli Örneğin, Satış bölümü için yıl içerisindeki satışları %2 arttırmak bir hedef olabilirken, aynı hedef kalite bölümüne verilemez. Örneğin, Üretim bölümüne yıl içerisinde fireleri %5 düşürmek bir hedef olarak verilebilir. Departman yöneticileri çalışanlarına hedeflerini verirken onların fikirlerini almalı ve hedefler ortak bir şekilde belirlenmelidir. Örneğin üretim bölümü çalışanları %5 rakamının yüksek olduğunu bunu şu nedenlerle başaramayacaklarını açıklamalı, ortak bir karar alarak rakamı %3 olarak belirleyebilmelidirler. İlk toplantıdan sonra departman yöneticileri, çalışanları ile belirlenen hedeflerin uygulanabilirliğinin hangi aşamada olduğunu konuşmak, gerekirse hedefleri yeniden gözden geçirmek adına yıl içerisinde çeşitli aralıklarla toplantılar düzenlemelidirler.

Performans Yönetim Sisteminin Çıktıları ;

Belirlenen hedeflerin yıl sonunda sonuçları analiz edilmeli, bu sonuçlara göre aksiyon alınmalıdır. Öncelikle belirlenen hedefler gerçekleşmediyse, neden gerçekleşmediği konusunda konuşulmalı bu konuşma bir hesap sorma havasında değil sohbet havasında gerçekleşmelidir. Örneğin yıl içerisinde ürünleri Ortadoğu pazarına sokmak olan satış ekibini hedefi gerçekleşmemiş olabilir bunu sonucunda satış ekibiyle yapılan toplantıda çalışanlar, Arapça bilgilerinin yeterli seviyede olmadığı için iletişim problemleri yaşadıklarını bunun sonucunda ürünleri Ortadoğu pazarına sokamadıklarını belirttiklerinde sistemin çıktısı olarak satış ekibine Arapça eğitimi aldırılabilir.