#Profesyonellerkonuşuyor- Tuğba Eser İle İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Söyleşi

28.04.2019 13:44

https://www.cihandemirdas.com/news/profesyonellerkonusuyor-tugba-eser-ile-insan-kaynaklari-yonetimi-uzerine-soylesi/